Ngày 15/8 tại khách sạn Sài Gòn – Hạ Long, Công ty tổ chức sự kiện chuyên nghiệp Hoàng Anh đã đóng góp vào bữa tiệc kỉ nệm 15 năm thành lập Ecopark do Công ty cổ phần Đàu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng Vihajco tổ chức. Với sự tham gia của […]